+389 (0)2 3109 956 info@gefsgpmacedonia.org.mk

СОБЕРИ, РЕЦИКЛИРАЈ, КРЕИРАЈ- ОД РЕЦИКЛИРАНА ПЛАСТИКА ДО ИНОВАЦИЈА

Реден број:
164
Проектен број: MKD/SGP/OP7/Y4/CORE/2023/CH/06
Организација: Центарот за истражување и информирање за животна средина Еко-свест, Скопје
Централна област: Хемикалии
ГЕФ ПМГ доделена сума: 23.813 САД$
Период: Септември 2023 – Септември 2024
Краток опис:
Унапредување со отпадот од пластика и други цврсти материјали преку едукација и промовирање на иновативни практики на кружна економија за користење на отпадот како ресурс на територијата на Општина Вевчани.